Översättare som ambassadörer och lagstiftare

 ”Att översätta polsk litteratur till svenska eller svensk litteratur till polska”

Litterära översättare kan delas in i två grupper, som jag föreslår att kalla ambassadörer och lagstiftare, beroende på vilka roller de har i interkulturell kommunikation. Den första gruppen fokuserar på källspråkslitteraturen och försöker vara representativa i sina val av översatta verk, erkänner den befintliga kanonen och översätter det som en främmande kultur deklarerar för sina största litterära landvinningar.

Lagstiftare, å andra sidan, är inte intresserade av att reproducera hierarkier som respekteras i en främmande kultur, deras främsta angelägenhet är målspråkslitteraturen och de sätt på vilka den kan påverkas av införandet av ett främmande verk. Översättning för dem är inte en plikt mot en främmande storhet, utan snarare ett ingrepp i den litterära traditionen på hemmaplan. De två typerna av översättare skiljer sig främst åt i sina val, men också i sina översättningsstrategier.

Jerzy Jarniewicz

Jerzy Jarniewicz (1958) – polsk poet, översättare, litteraturkritiker. Undervisar i engelsk litteratur vid universiteten i Lodz och Warszawa. Han är redaktör för den litterära månadstidningen ”Litereratura na Swiecie”, och har översatt verk av många poeter och romanförfattare, inklusive James Joyce, Seamus Heaney, Philip Roth, Edmund White, John Banville, Craig Raine och Christopher Reid. Han har skrivit mycket om samtida poesi för olika tidskrifter, inklusive ”Poetry Review”, ”Irish Review”, Cambridge Review.

Han är författare till åtta diktsamlingar och sex kritiska böcker. Hans poesi har översatts till många språk och presenterats i internationella tidskrifter, inklusive: ”Paris Review”, ”Oxford Poetry”, ”Index on Censorship” och i ”The Penguin Book of the Twentieth Century in Poetry” (1999).

Har du goda kunskaper i polska och vill pröva på att översätta till svenska?

Litterär översättning är en krävande men rolig sysselsättning. Det allra viktigaste är att ha litterär stilkänsla och kunna uttrycka sig väl på målspråket.

Kurant

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *