Goshka Macuga

Utställning: 14 december 2013 – 12 april 2014

Kungsbro strand 19, Stockholm

Non-consensual Act (in progress) av en av Polens mest erkända internationella samtida konstnärer, Goshka Macuga, blir hennes första stora utställning i Norden.

I sin konst tar Macuga ofta på sig vetenskapsmannens roll där hon undersöker utställningars och muséers ideologiska anknytningar, deras politiska och samhällsfostrande grundprinciper samt deras relation till samtida utställningsnormer. Hennes undersökning fokuserar på beskrivningar av institutioner, där hon analyserar och tolkar deras sociala och politiska historia. Macuga arrangerar om befintliga material, samlarobjekt och arkiverade handlingar vilket binder samman olika områden och metoder för forskning. Hennes utställningar ifrågasätter det etablerade berättandet. År 2012 reste Goshka Macuga till Afghanistan för att göra research inför hennes kommande utställning på dOCUMENTA (13) samma år.

Under sina två vistelser där besökte hon det afghanska filmarkivet i Kabul och fick bevittna den otrygga och hotfulla situation som deras verksamhet befann sig i under talibanernas tid. Det rådde en ständig resursbrist, bl a saknades den utrustning som krävs för att digitalisera lagret av journalfilmer, lång-och dokumentärfilmer. De saknade även medel för att kunna behålla utrustning och lokaler intakt. Macuga ville stödja arkivet och beslöt att köpa små remsor av film som kastats bort under digitaliseringsprocessen. Efter e- korrespondens med en afghansk medlare, fick hon så småningom ett paket skickat till sig med 35-mm filmklipp. Överraskande nog visade sig materialet innehålla sjutton separata filmrullar med censurerade scener från utländska och afghanska filmer.

För det nya verk som har komissionerats av Index – The Swedish Art Foundation i samproduktion med BAC- Baltic Art Center, Visby, har Macuga redigerat det censurerade materialet och satt in det i ett sammanhang där representationer av intimiteten i materialet och i den afghanska kulturen möter hennes egna erfarenheter av arbetet med filmen och berättelsen om hur konstnären fick tag i materialet. Projektet utgör en komparativ studie av olika uppfattningar av normer inom Afghansk och västerländsk kultur. Där finns dokumentation och utdrag ur korrespondens som avslöjar hinder, motsägelser och möjligheter att närma sig materialet under granskning.

Det är inte första gången Macuga har arbetat med material som har fråntagits källan. I hennes Untitled series från 2008 användes fotografier från en veteran från Vietnamkriget både som en del av installationen I Become Death (2009, Basel Kunsthalle) och filmen Snake Society. Verken replikerar hennes pågående forskning om Aby Warburgs studie av ritualer och ikonografin kring Hopi-indianernas konst. Non-consensual Act (in progress) omfattar både filmverk och utskrifter och dokument.

Goshka Macuga, född i Polen 1967, har varit baserad i London sedan 1989. Hennes senaste separatutställning ägde rum på MCA Chicago. Hon har ställt ut internationellt med separatutställningar på Walker Art Center i Minneapolis (2011), Zacheta National Gallery of Art i Warszawa (2011),
Whitechapel Gallery, London (2010), Kunsthalle Basel (2009) och Tate Britain (2007). Macugas arbete ingick också i dOCUMENTA (13) (2012), den 53: e Venedigbiennalen (2009), 5: e Berlin Biennalen (2008) och Liverpool Biennal (2006) och hon nominerades till Turner Priset 2008.

Goshka Macuga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *