Jazz har en lång tradition i Polen. Redan före II världskriget spelades verk av Gershwin, Rodgers och Hart. Efter kriget kvävdes jazzmusiken av de kommunistiska makthavarna. Jazz kunde bara spelas i privata bostäder. Först efter det politiska tövädret, 1956 kunde en riktig jazzrörelse utvecklas i Polen. Då hade man jazzfestivaler i Sopot (1956 och 1957) som inledde traditionen med senare „Jazz Jamboree” i Warszawa, en av de äldsta jazzfestivalerna i Europa.

Polsk jazzmusik

Krzysztof „Komeda” Trzcinski (1931-1969) – tonsättare och pianist, grundare av Sextett, Trio, Kvintett; filmmusik, bl. a till „Kniven i vattnet” och „Rosemary`s Baby” av Roman Polanski. 1965 spelade Komeda Kvintett in skivan „Astigmatic” som anses vara den främsta i polska jazzens historia. I hans grupper spelade så framstående jazzmusiker som Zbigniew Namyslowski, Michal Urbaniak, Tomasz Stanko, Jan Ptaszyn Wróblewski, så småningom själva ledande inom polsk jazz. Komedas verk har på senaste tiden återigen blivit mycket populära i Polen .

Riktningar inom polsk jazz

I Polen spelar man olika sorts jazz. Man kan dock urskilja tre huvudriktningar, tradjazz, modern jazz och avantgarde jazz.
I mellankrigs Polen spelades tradjazz av olika swingorkestrar. Riktiga dixieband bildades först efter andra världskriget. Gruppen „Musikälskare”, bildad på 50-talet av Jerzy „Dudus” Matuszkiewicz hade två varianter, traditionell och modern. En riktig dixieland anammades först av grupper som New Orleans Stompers (sedan 1957), Zygmunt Wichary (sedan 1954), Modern Dixielanders (sedan 1956), och senare av Jazz Band Ball (sedan 1964), Old Timers (sedan 1965), Ragtime Jazz Band (sedan 1966), High Society (sedan 1969), Old Metropolitan Band (sedan 1970), Hagaw (sedan 1966).

Jazzbearbetningar av Chopin

„Chopinriktningen” är säkert den mest originella och polska bland alla stilistiska riktningar inom polsk jazz. Redan på 70-talet gjorde vokalgruppen Novi Singers jazzbearbetningar av Chopin. Men de var ganska obetydliga, gällde bara transkriptionen. Först 1994 spelade Andrzej Jagodzinski trio in skivan „Chopin”. Så småningom blev det mycket populärt om än inte så självklart. Det pågår en diskussion om förenklingarna skall vägas mot fördelarna med att man når flera lyssnargrupper.

Polska jazzens ledare

Liksom i andra länder har man ranking som görs av kritiken och beundrarna för att visa vilka som är de främsta musikerna. Här är resultat av tidningen ”Jazz Forum”s enkät:
Tonsättare: Zbigniew Namyslowski, Tomasz Stanko, Leszek Mozdzer, Jan Ptaszyn Wróblewski, Wojciech Karolak, Tymon Tymanski, Jaroslaw Smietana.

Jazzfestivaler

Sedan den första Jazzfestivalen i Sopot 1956 har festivalrörelsen utvecklats och övervunnit både politiskt -byråkratiska och finansiellt -organisatoriska hinder. Jazzfestivaler är mycket viktiga i Polen både för musiker och för lyssnare. Ofta är det här nya riktningar och formationer bildas. I Polen äger varje år ca 40 jazzfestivaler rum.

Biografiska noter

Krzysztof Komeda Trzcinski
Tonsättare, pianist, medlem av den första polska jazzgruppen Musikälskare. Deltar i Sopot jazzfestival 1956; skrev filmmusik, bl. a till. Roman Polanskis: Kniven i vattnet,, Rosemary’s Baby.

Andrzej Kurylewicz
Pianist, trumpetare, tonsättare, jazzmusiker på 50 och 60-talet, sedan klassisk musik.

Adam Makowicz
Pianist, samarbete med Tomasz Stanko och Michal Urbaniak under 60- och 70-talen. Sedan solist.

Läs mer om Polsk jazz…