I slutet av fyrtiotalet var Zbigniew Dlubak Polens enda riktigt avantgardistiska fotograf. I andra delen av femtiotalet var de ett tjugotal, för det mesta samlade i olika grupper, som Zdzislaw Beksinski, Jerzy Lewczynski och Bronislaw Schlabs, som 1959 hade en utställning Antifotografi.

Objektivet i konstnärens händer

Det totalitära politiska systemet var en stor utmaning för konsten i Polen. De polska konstnärerna hade dock, tack vare den relativt liberala kulturpolitiken, mycket lättare att utveckla nya konstformer, än konstnärer i andra länder inom Sovjetblocket. ”Nyavantgardismen” blev konstnärernas protest mot statspolitiken…

Nyavantgardets klassiker

Just nu finns det några framstående fotografer som anses vara nyavantgardets klassiker. De orkade motstå den chockartade postmodernistiska omvärderingen av avantgardet under 80-talet och nya förhållanden inom kulturen sedan 1989. En av dem är Zbigniew Dlubak (f 1921), som under många år tillhört de främsta inom konstens analytiska och konceptuella riktning.

Ironi, grotesk, självironi

Flera polska fotografer är anhängare av den nyavantgardistiska traditionen, även om banden är mycket speciella. Grupen ”Lódz Kaliska” (bl. a Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Andrzej Swietlik), bildad 1979 parodierade avantgardistiska strategier i sina angrepp mot auktoriteter, konventioner och förutbestämda konstkriterier.

På gränsen

På gränsen mellan fotografi, performance och videokonst
finns sådana konstnärer som Leszek Golec (f 1959), Jerzy Truszkowski (f 1961) och Katarzyna Kozyra (f 1963). Kozyra är mest intresserad av kroppens oundvikliga upplösning och kroppens funktioner, i synnerhet sexualitet. Många av hennes verk är akter och dokument om folk i intima situationer (hon gjorde en videoinspelning i kvinno- och herrbadet) och har väckt diskussioner om konstens moral. Åt samma riktning går sedan 70-talet Jerzy Truszkowski.

Elementär fotografi

En annan riktning under 80-talet kallas för ”elementär fotografi” och går ut på att återspegla naturen. Man använder storformat kameror och även pin -hole teknik, vilket betraktas som opposition mot den modernaste teknologin. Det förekommer även stiliseringar men denna riktning är dagens svar på den torra konceptuella ”fotomedialismen”. Till föregångarna i Polen hör: Wojciech Zawadzki (f 1950) och Andrzej Lech (f 1955), Ewa Andrzejewska (f 1959), Janusz Lesniak (f 1947), Bogdan Konopka (f 1953), Marek Szyryk (f 1966).

Även Stanislaw Wos (f 1951) och Pawel Zak (f 1965) står nära denna riktning, dock ofta med iscensättning och fotomontage. Deras stil kan kallas ny piktorialism.

Individualisterna

Det finns två fotografer som verkat sedan länge oberoende av gällande trender. Edward Hartwig (f 1909) verkar sedan slutet av 20-talet. Hans stil tar vara på bildens grafiska egenskaper. Boken Fotografika, var en stor händelse 1960 men han kan fortfarande imponera med nya arbeten där han huvudsakligen koncentrerar sig på färgen. Krzysztof Gieraltowski (f 1938), är också en stark personlighet som sedan 70-talet fortsätter med personliga porträttserier.

Den nyavantgardistiska konsten under 60- och 70-talet är utan tvekan en stor inspirationskälla och fokus för polsk konstfotografi. Men dagens konstnärer är i sin tillämpning mera inriktade på experiment och ny media. Konstfoto är idag ofta en beståndsdel i installationer, större projekt etc., på gränsen mellan foto, performance, och video.

Reklam och bruksfotografi

Under 90-talet fick reklam och bruksfotografi bättre villkor och många kända konstnärer, som Tomasz Sikora (f 1948), Leszek Szurkowski (f 1949) och Maciej Mankowski (f 1949) fick utveckla sig inom detta område. Samma gäller Ryszard Horowitz (f 1939), som sedan 1959 arbetar i USA men är mycket berömd i Polen.

Biografiska noter

Jan Bulhak (1876-1950),
Undervisade fotografi vid Universitetet i Vilnius. Företrädare för ”fosterlandsfoto” som en konstnärlig form av landskapsfoto. En av grundarna för Föreningen Polska Konstfotografer.

Zbigniew Dlubak (f 1921)
Målare och fotograf. Författare till flera teoretiska texter. 1953-1972 redaktör för månadstidskriften „Fotografia”. Bor i Paris.

Zofia Rydet (1911-1997)
Skapare av fotoserien Sociologiska anteckningar, som dokumenterar livet av invånare i Övre Slask och Podhale. Flera fotomontage -serier.

Läs mer om Polsk fotografi…