Två händelser under seklets senaste två decennier hade en fundamental betydelse för polsk poesi. Det var Nobelpriset i litteratur som 1980 tilldelades Czeslaw Milosz och 1996 – Wislawa Szymborska. Det var en mycket viktigt uppskattning av polsk poesi.

Under Nobelpristagarnas vingar

Poesi har en special ställning i den polska litteraturen sedan minst 200 år. Sedan 1795, då Polen förlorade sin självständighet var poesin fram till 1918 mycket viktig för att bevara polackernas nationella identitet. Poeter har fortfarande en särställning i Polen men förväntas skriva ”seriös” poesi. Underhållande lyrik är inte så väl ansedd av den allmänna opinionen.

Polsk poesi efter genombrottet

1989 innebar stora förändringar i den polska kulturen. Litteraturen underordnas marknaden. Poesin hamnade i marknadens utkanter men eftersom förlagsverksamheten decentraliserats blev det lättare att komma ut en debutsamling..

Socialt engagemang, emigranter, observatörer

”De nya mästarna”, nu i 50 års ålder, är den engagerade poesins veteraner. De kallas ”Generation 68” eller ”Nya Vågen”. De mest intressanta är Stanislaw Baranczak, Adam Zagajewski (som båda bor utomlands, i USA resp. Frankrike), Ryszard Krynicki och Ewa Lipska. Några, som Jacek Bierezin och Jerzy Gizella har aldrig riktigt fått någon chans att visa sin förmåga, andra, som Stanislaw Stabro, Julian Kornhauser, Leszek Szaruga verkra mest som litteraturkritiker och främjare av polsk kultur.

De yngsta, ”bruLion-generationen”

De politiska händelserna 1989 inledde en ny demokratisk verklighet och underlättade för en generation poeter att få sina dikter utgivna. Dessa poeter, för det mesta nu i 40 års ålder, brukar betecknas som ”unga” eftersom yngre generationer har ännu inte fått erkännande, dock en viss uppmärksamhet (Wojciech Wencel, Maria Cyranowicz, Krzysztof Siwczyk och Roman Honet).

Post skriptum

Dagens polska poesi påminner om en blandskog. Man kan inte beskriva alla träd även om alla är speciella på sitt sätt. Och skogen utvecklas. Varje år har vi flera intressanta debuter. Utvecklingsdynamiken får oss att se ljust på framtiden.

Läs mer om Polsk poesi…