Början av 90-talet var en tid då allt verkade mera attraktivt än teater. Man hade ett otal möjligheter. Polsk teater med rötter i 1800-tals romantiska dramatik bröt samman. Då började diskussioner om nödvändigheten av ett paradigmskifte inom kulturen. Teatern fick nya former. En del av teatrar (en majoritet med fast ensemble) gav efter för marknaden och började med underhållning. De som inte ville göra eftergifter vann i det långa loppet även om det var till ett pris av ekonomiska försakanden.

”Sökande teatern”

Det har gått drygt 10 år sedan det stora genombrottet i Polen. Det hade också stora efterverkningar i den polska kulturen och påverkade teaterlivet. Teater, en levande konst som alltid sker här och nu har alltid haft nära samband med verkligheten i Polen. Fram till 1989 var teatern ofta ledande i kampen för frihet och nationell identitet. När den stora drömmen blev sann kom teatern av sig. Den förlorade sin privilegierade plats som en förkämpe för yttrandefriheten-

Döda mästare

Tre stora mästare har definitivt förändrat teatern i Polen med sin framgångsrika experimentella verksamhet. Deras teorier förändrade synsättet på skådespelare och teater. De tre stora reformatorerna var Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor och Konrad Swinarski. De två förstnämnda hade haft stort inflytande över teaterns utveckling i hela världen.

Gamla mästare

Andrzej Wajda (f 1926), Jerzy Jarocki (f 1929) och Jerzy Grzegorzewski (f 1939) är polska teaterns mästargeneration.
För Andrzej Wajda är teatern ett intresse vid sidan av filmen. Han är mest intresserad av historien och dess inflytande över individen.

Vulkanisk styrka

Det var först i slutet av 80-talet som unga regissörer kom till tals. De har inget gemensamt förutom att de är verksamma under samma tidsperiod. De flesta av de ”yngre begåvade” är Krystian Lupas lärjungar. De främsta är Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, Anna Augustynowicz och Piotr Cieplak

Alternativ teater

Alternativteater har sedan 60- och 70-talen spelat en nyckelroll i Polen. Det var en plats för bestämda åsikter (ofta utsatt för politisk förföljelse) liksom för en ny estetik och nya uttrycksmedel. Det var en plats för konstnärliga experiment som så småningom tagits till vara av institutionsteater. Teater Åttonde Dagen, Provisorium och Rörelsens Akademi verkar fram till dagens datum och är inte bara levande legender utan skapar mycket intressanta uppsättningar.

Nationalscen

Nationalteatern i Warszawa grundades 1765. Det var den första polska yrkesteatern öppnad av den sista polska kungen kort innan Polen delades. Denna mycket viktiga scen för polackernas nationella identitet har en stormig historia. Efter en stor brand och till synes ändlös återuppbyggnad började man diskutera teaterns framtida profil. Den 19 november 1996 invigdes den återuppbyggda teatern med Förfäder av Adam Mickiewicz, som sattes upp i Kraków av teaterns nuvarande ledare Jerzy Grzegorzewski.

Andra teatergrupper

Sällskapet för Teaterpraktik Gardzienice grundades av Wlodzimierz Staniewski 1976 i en by utanför Lublin där gruppen fortfarande har sitt huvudsäte. Staniewski har då just avslutat sitt 5-åriga samarbete med Jerzy Grotowski. Gardzienice gör teaterföreställningar men framför allt bedriver etniska och antropologiska forskningar inom folkkultur och på detta sätt formar framtida föreställningar som allt mera påminner om nutida mysteriespel.

Biografiska noter

Grzegorz Jarzyna
Debuterade med Bzik tropikalny i Teatr Rozmaitosci i Warszawa, efter att har avslutad registudier vid Teaterhögskolan i Kraków. Konstnärlig ledare för Teater Rozmaitosci. Har satt upp bl. a Yvonne av Gombrowicz på Gamla Teatern i Kraków; Oidentifierade kvarlevor, Hjärtats magnetism; Doktor Faustus; Furst Mysjkin. Flera viktiga teaterutmärkelser, senast Grand Prix vid Kontakt Festivalen för Hjärtats magnetism.

Internationella festivaler

Internationell Teaterfestival
Teatr im. Wilama Horzycy, 87-100 Torun, Pl. Teatralny 1, tfn 0-56 6225222, 0-56 6221245, fax 0-56 6223717.

Internationell Teaterfestival Malta
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, 61-840 Poznan, ul. Swietoslawska 7, tfn 0-61 8522642, fax 0-61 8528991.

Teatertidskrifter

 • Dialog
 • Teatr
 • Pamietnik teatralny
 • Théâtre en Pologne/The Theatre in Poland

Internationella priser Internationella priser tilldelade polska teaterkonstnärer under 90-talet:

1994

 • Gustaw Holoubek, Prix Italia för rollen som Stora Elektorn i TV-föreställningen ”Furst Homburg” av H. von Kleist.

1995

 • Teater Resebyrån från Poznan fick Fringe First och kritikerpriset vid teaterfestivalen i Edinburgh för Carmen Funebre.

1996

 • Andrzej Seweryn utnämndes till säsongen 1995/96 bästa skådespelare av Franska Sällskapet för Teater och Musikkritiker för huvudrollen i En svår man av H. von Hofmannstahl.

1997

 • Sällskapet Wierszalin från Suprasl fick Fringe First vid teaterfestivalen i Edinburgh för Medyk.

Teateradresser

 • Teatr Narodowy (Nationalteatern), 00-077 Warszawa, Pl. Teatralny 3, tfn 0-22 6920604, 0-22 6920664.
 • Teatr Rozmaitosci, Warszawa, ul. Marszalkowska 8, tfn 0-22 6282864, 0-22 6298704, 6290220.
 • Stary Teatr (Gamla Teatern), 31-010 Kraków, ul. Jagiellonska 5, tfn 0-12 4224040.
 • Akademia Ruchu (Rörelsens Akademi), p.o. box 300, 00-950 Warszawa.
 • Teatr Porywacze Cial (Body Snatchers), ul. Lazurowa 16/88, 60-655 Poznan, tfn 0-61 8425120, 0-601 839524.
 • Osrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin, tfn 0-81 5329637, fax 0-81 5329840.
 • Teatr Provisorium, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tfn 0-81 5327583, fax 0-81 5328700.
 • Scena Plastyczna KUL (Lublin Katolska Universitets Plastiska Scen), Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, tfn 0-81 5330392, fax 0-81 5330433.
 • Teatr Ósmego Dnia, 61-728 Poznan, ul. Ratajczaka 44, tfn 0-61 8552086, fax 0-61 8551892.
 • Teatr Biuro Podrózy (Teater Resebyrån), 61-714 Poznan, al. Niepodleglosci 26, tfn 0-61 8529083 wew.18, 8776866.

Läs mer om Polsk teater…