Polsk arkitektur under 1900-talet fram till andra världskriget, visade samma tendenser som i övriga Europa. Skillnaden kom först efter andra världskriget då Polen infann sig inom den sovjetiska intressesfären. Så en ny revolution var möjlig först efter demokratiska förändringar 1989.

Socialistisk realism och prefabbygge

Socrealismen var ett kännetecken för Sovjetblockets arkitektur. Den gällde inom hela konsten. Konstnärerna fick order att exponera ”nationella former” och ”socialistiskt innehåll”. Ingen vet vad detta socialistiska innehåll skulle innebära i arkitekturen. Men socrealismen (som bara var obligatorisk i Polen under några år) lämnade efter sig flera arkitektoniskt värdefulla verk som ofta var en utveckling av 30-talets formalistiska projekt

Genombrottet

1989 kom radikala politiska och ekonomiska förändringar i Polen som öppnade stora utvecklingsmöjligheter för polsk arkitektur. Utvecklingen kan delas i tre perioder.

I början slutförde man tidigare projekt samtidigt som mindre kända utländska arkitekter anlitades för nya. Då härskade rutmönstrade glasfasader som skulle täcka över dåliga formella lösningar. Nästan inga offentliga byggnader uppfördes och meningen var att få maximal utdelning.

Offentliga byggnader

Universitetsbiblioteket i Warszawa är ett av mest intressanta arkitektoniska projekt (VR-foto) under det senaste decenniet i Polen. Det ritades 1993 av arkitekterna Marek Budzynski och Zbigniew Badowski. Den låga dock mycket rymliga strukturen i armerad betong (VR-foto) övergår i grönskan i den botaniska trädgården, som anlades på taket. Biblioteka Slaska i Katowice som ritades 1989 av Jurand Jarecki, Marek Gierlatka och Stanislaw Kwasniewicz, påminner i sin arkitektoniska utformning, en bastant huskropp som vilar på slanka pallar, om 70-talet.

Kommersiell arkitektur

Efter 1990 öppnades fastighetsmarknaden för utländska investerare. Först var det mest lönsamt att bygga kontorshus, lyxhotell, senare stora köpcentra. De flesta objekt byggdes i Warszawa och bekostades av utländska företag med avdelningar i Polen, mest aktiva var Skanska och österrikiska ILBAU.
Skanskas arkitektoniska projekt i Warszawa, Atrium Business Centre, är ganska traditionell, ritat av

Utsmyckningar

I slutet av 90-talet blev det alltmer vanlig med konstnärlig utsmyckning antingen inbyggt eller som fristående konstverk som beställs hos framstående konstnärer (5 bronsböcker i Universitetsbiblioteket i Warszawa, börsutskriften vid börsbyggnaden eller vid Högsta Domstolen, projekt: Marek Budzynski, Zbigniew Badowski, med en lektion i romersk lag) . Vid Finanscentrum i Warszawa står en stål skulptur av Magdalena Abakanowicz.

Sakral arkitektur

Flera kyrkor byggdes i början av 90-talet som en fortsättning på en stor våg av kyrkobyggen när en polack valdes till påve. Då byggdes bl.a Heliga Andens kyrka i Nowe Tychy (projekt: S. Niemczyk, 1979-83), Sigismundkyrkan i Warszawa (projekt: Z. Pawelski, 1980-83), Kosciól Oblatów Matki Bozej Królowej Pokoju i Wroclaw (projekt: W. Hryniewicz, W. Jarzabek, J. Matkowski, 1982 r.), Heliga Korsets Upphöjning i Katowice…

Sovrum

Bostadshus byggdes huvudsakligen av bostadskooperativ i början av 90-talet. Först i slutet av decenniet började stora finansfirmor bygga bostadshus. I Warszawa betyder det en återgång till nymodernismen med inspiration av mellankrigsavantgarde och lyxhus från 30-talet. Husen är av varierande kvalité, vissa är mycket originella andra är rena efterapningar.

En ny företeelse är lyx kvarter byggda av stora företag med en lägenhetsstandard som inte förekommit i Polen sedan andra världskriget, de byggs kommersiellt men även framstående arkitekter anlitas. De är mera storslagna storleksmässigt än kvalitativt och påminner om amerikanska skyskrapor.

Återuppbyggnad

Under seklets sista decennium renoverades stadskvarter och byggnadskomplex i Pommern och Nedre Slask.
Alla renoveringar är olika sinsemellan, I Kolobrzeg skapas en ny stadsdel kring gamla torget och domkyrkan i ett försök att skapa gamla stans anda.

På andra håll, som i Elblag är man mycket noga med att återskapa det ursprungliga. I Szczecin har man återuppbygger flera arkitekter slottsstaden. Alla har sina visioner så att det påminner lite om collage…

Läs mer om Polsk arkitektur…