Polska institutet i Stockholm främjar polsk kultur och vetenskap i Sverige, sprider kunskap om Polen och strävar efter att utveckla kontakter mellan svenska och polska konstnärer, opinionsbildande kretsar och kulturinstitutioner.

Polska institutet är initiativtagare till eller samarbetspartner till polsk-svenska kulturprojekt i hela Sverige, och anordnar även studieresor till Polen och underlättar att knyta kontakter i Sverige för representanter för polska institutioner och kulturmiljöer.

Polska institutet är en vinstdrivande institution som lyder under det polska utrikesministeriet, som i sin verksamhet fokuserar på idén om ett nära samarbete mellan polska och svenska partners och polsk-svensk dialog.

I maj 2009 flyttade institutet från en historisk villa i den eleganta stadsdelen Östermalm till ett kontor i den konstnärliga och livliga stadsdelen Södermalm.

www.polskainstitutet.se kan du hitta information om institutets aktuella projekt, filmer som annonserar kommande evenemang och länkar till intressanta polska webbplatser. Institutet är också aktivt på Facebook, Twitter, Google+ och YouTube.