Polskt ordförandeskap i EU 2011

Polskt ordförandeskap i Europeiska unionens råd – kulturprogram för polska institutet i Stockholm.

Tack vare insatserna från det polska institutet i Stockholm och engagemanget från svenska partners som samarbetar med det, kommer den polska kulturen att vara exceptionellt synlig i Sverige under hela perioden av det polska ordförandeskapet i EU-rådet.

Ett av de första projekten som IP genomför i Stockholm under det polska ordförandeskapets tecken kommer att vara presentationen av föreställningen Arka Teatr Ósmego Dnia på Sveriges största kulturfestival. Föreställningen av polsk teater, som har blivit en legend hos inbitna fans i Sverige, kommer att sättas upp i centrum av staden, på Sergels Torg, och inviger officiellt Stockholms Kulturfestival.

Polen kommer också att närvara på kulturfestivalen i Malmö (Malmöfestivalen), där två unga polska musikband från Gdańsk uppträder: Kyst och Pink Freud. Dessutom kommer polska konstnärer – Maciej Kurak och Max Skorwider (Galeria Niewielka) att realisera ett nytt projekt i det lokala offentliga rummet, med titeln ”Migration”. I sin tur, som en del av det internationella projektet Stockholm Fringe Fest (Stoff), kommer artisterna Anna Zaradny (kompositör och improvisatör) och Anna Nowak (dansare, artist och koreograf) att besöka Sverige.

Ett av de mer intressanta och symboliskt betydelsefulla kulturprojekten med anknytning till det polska presidentskapet blir också en svensk konsert av den internationella orkestern I, CULTURE Orchestra, skapad av Adam Mickiewicz Institute. Tanken bakom detta projekt är ett samarbete mellan unga musiker från Ukraina, Vitryssland, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien, Moldavien och Polen. Orkestern kommer att uppträda i de mest kända konserthusen i Europa och främja förståelse och förståelse över gränser och kulturella skillnader samt idén om det östliga partnerskapet. I Stockholm spelar orkestern den 4 september på Östersjöfestivalen, Skandinaviens största festival för klassisk musik. Detta projekt genomförs med stöd av Polska Institutet i Stockholm och orkestern ackompanjeras av en enastående svensk pianist, Peter Jablonsky.

Som ett av ämnena i ordförandeskapets kulturprogram är Czesław Miłosz verk, till hösten kommer det svenska förlaget Brombergs (med stöd av Polska institutet och Bokinstitutet) att ge ut urvalet av Miłosz dikter och Rodzinna Europa på nytt. Det sistnämnda föremålet kommer att dyka upp i den extremt prestigefyllda Nobelklassikerna-serien. En utställning tillägnad Miłosz som utarbetats av Litteraturmuseet i Warszawa kommer att presenteras på Stockholms universitet, och en kväll tillägnad honom kommer att hållas på Dramaten på den svenska nationella scenen, med deltagande av den enastående översättaren av polsk litteratur, Anders Bodegard, och svenska författare, inkl. Agneta Pleijel och Arisa Fioretosa.

Polska institutet i Stockholm planerar också ett musikprojekt som är nära relaterat till en av ordförandeskapets huvudprioriteringar – det östliga partnerskapet. IP planerar i samarbete med de bästa musikklubbarna i Stockholm att bjuda in flera DJ:s från länder som omfattas av Eastern Partnership-programmet till Stockholm och anordna en elektronisk musikfestival som heter GA ÖST. Projektet syftar till att uppmärksamma ämnet för det östliga partnerskapet och de länder som omfattas av programmet. Syftet är att visa Polen som ett land som fungerar som en mellanhand i kulturellt utbyte mellan partnerskapsländerna och Europeiska unionen. Festivalen, till vilken de absolut bästa DJ:s kommer att bjudas in, är också tänkt att argumentera mot negativa stereotyper om östeuropeiska länder (uppfattas i Västeuropa som gråa, inte särskilt intressanta och inte särskilt kreativa).

I samband med det polska presidentskapet kommer en av de mest framstående polska tänkarna – Zygmunt Bauman att hålla en föreläsning i Stockholm. Interregnum och dess trippelutmaningsföreläsning kommer att äga rum i ett av de populäraste svenska kulturhusen – Södra Teatern, som en del av föreläsningsserien Tankeverket. Professor Baumans föreläsning kommer också att vara en förhandstitt på den europeiska kulturkongressen, som hålls i Wrocław i september, och ämnet är relaterat till Baumans senaste bok om europeisk kultur.

Det polska presidentskapets logotyp kommer också att bäras av utställningen tillägnad Maria Skłodowska-Curie: Marie Skłodowska / Mme Curie, som visas i det prestigefyllda Nobelmuseet under andra hälften av september. Hon kommer att berätta om Maria Skłodowska-Curies liv, inte bara som en enastående vetenskapsman, utan också som en mamma, feminist och kvinna som översteg sin tid. Utställningen kommer också att diskutera situationen för samtida vetenskapskvinnor och Nobelpristagarnas nationella identitet.

I september och oktober kommer Indexgalleriet i Stockholm att stå värd för en utställning av den konstnärliga duon KwieKulik – framstående polska konceptualister: Zofia Kulik och Przemysław Kwiek.

Ett av de sista IP-projekten som främjar det polska presidentskapet kommer att vara den tvärvetenskapliga filmfestivalen – Kinoteka Stockholm, som har arrangerats i två år nu.