Michal Moszkowicz – författare i exil; 40 år senare

Michal Moszkowicz föddes 1941 i Magnitogorsk, Sovjetunionen. Efter andra världskriget kom han till Polen med sina föräldrar. Han studerade filosofi och bibliotekskunskap på universitet i Warszawa. Moszkowicz debuterade som författare 1963. 1968 stängdes han av från universitetet, liksom många andra judar, och flyttade 1969 till Sverige. Här arbetade han bland annat som diskare och försäljare och studerade filosofi vid Stockholms universitet. Moszkowicz skriver och publicerar romaner på både polska och svenska med främlingskap som huvudtema, bland annat: Paradyz, Punkt zero (Nollpunkten), Lokator, Lithium, Kadisz (Kaddisch).

Eva Ekselius – fil dr i litteraturvetenskap, författare, journalist och kulturredaktör på Dagens Nyheter, medarbetare i Judisk Krönika. Hon har bland annat skrivit Andas fram mitt ansikte: om den mytiska och djuppsykologiska strukturen hos Per Olov Enquist, Fakta om judendomen, Fredens gränsland: en debattbok om konflikthantering. Medverkar i antologin Contemporary Jewish Writing in Europe (Indiana University Press).

Om Moszkowiczs författarskap:

”Jag tror att dessa rasande snabba rapporter från en lidande själ och ett lidande Europa, så täta, så komprimerade att där inte finns plats för självömkan, men inte täta nog för att inte genomträngas av självironi, hellre borde benämnas threnos, klagosånger.”
Rita Tornborg i SvD

”I blixtrande belysning visar han i hur hög grad människan blir produkten av det samhälle i vilket hon lever”
Zenia Larsson i Invandrar-rapport

”Han skriver en klar, enkel och stillsamt poetisk prosa, där han utan all språklig överlastning låter den sinnliga detaljen och den konkreta berättelsen bära filosofiska reflektioner om varats väsen. Under den melankoliska återhållsamheten anar man en sorgsen absurd humor som överlevnadsstrategi.”
Eva Ekselius i Judisk Krönika

”Hur presenterar man Moszkowicz?
Prosaförfattare, självfallet, men alltför allvarsamt och Moszkowicz bygger sin prosa på brist på allvar; emigrant, må hända, men Moszkowicz bygger sin emigration på galenskap; självbiografisk författare, javisst, men hos honom är det självbiografiska såväl en förutsättning för som ett resultat av författandet. Därför är Moszkowicz så annorlunda, så intressant och så groteskt gripande.”
Leonard Neuger, professor vid Slaviska Institutionen på Stockholm Universitet

Författarträff

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *