Supermarket art fair 2011

Galeria Biała från Lublin deltar i Supermarket 2011

18 – 20 februari
Kulturhuset
Stockholm

För det fjärde året i rad så samarbetar det Polska institutet med den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket. Tillsammans har de hittills presenterat gallerierna: Wyspa, szu szu, f.a.i.t. , lokal_30 och Galeria Wschodnia . I år så är det dags för Galeria Biała (”Vita galleriet”) från Lublin.

Galeria Biała grundades redan 1985 i Lublin av konstnärsparet Anna Nawrot och Jan Gryka. Galleriet arbetar med icke-kommersiell konst och uppmärksammar nya fenomen och tendenser i nutidskonsten, i många olika former och i alla olika slags medier. Flexibilitet, gränsöverskridande och motvilja mot fasta definitioner är viktiga ledord för att beskriva vad som händer på Galeria Biała.

Sedan 1996 driver Galeria Biała projektet ”Forum för ung kons”t, en utställnings- och utbildningsverksamhet för konststudenterna vid Marie Curie-Sklodowska-universitetet i Lublin. Galleriet ligger i staden Lublins centrala kulturhus och har en utställningshall på 64 m².

Anna Nawrot och Jan Gryka har sedan starten för 25 år sedan arrangerat över 300 utställningar och möten, däribland grupputställningar som turnerat till andra städer. Galleriet har ett stort arkiv över sin verksamhet och ger ut kataloger med dokumentation över utställningar och andra händelser.

Ett nytt projekt är att omskapa en plats utomhus i närheten av galleriet – Podwórko Sztuki
(”En bakgård med konst”). Anna och Jan bjuder in konstnärer att intervenera på platsen så att ett nytt rum kan skapas.

Den internationella konstnärsdrivna konstmässan Supermarket har som mål att erbjuda en scen för konstnärliga initiativ från hela världen och att skapa möjligheter för nya nätverk både på den svenska och internationella konstscenen.

Supermarket har arrangerats sedan 2007 av en liten grupp människor, varav de flesta själva är konstnärer. Supermarket är en utveckling av Minimarket, som hölls på Konstnärshuset i februari 2006 som reaktion på den nya kommersiella konstmässan Market.

Projektet är grundat och drivet av konstnärer och har snabbt utvecklats från ett anspråkslöst lokalt initiativ till en fullgången internationell konstutställning som gör stort avtryck och hjälper till att ge Stockholm en stark ställning på den internationella konstkartan.

Supermarket började i liten skala som Minimarket 2006 i jugendpalatset Konstnärshuset, året efter blev det Supermarket med internationell närvaro på samma plats. 2008 flyttade mässan till Enskilda galleriets slitna industrimiljö på Kungsholmen, året efter till det nybyggda väldesignade förstaklasshotellet Clarion, och 2010 till Stockholms centrum – Kulturhuset.

Supermarket 2010 byggde på Supermarkets enorma succé från 2008 och 2009, med utställare från Kanada, Tyskland, Israel, Nederländerna, Polen, Rumänien, Ryssland, USA, Storbritannien, och givetvis från Sverige och de nordiska grannländerna, alla delar av en växande internationell trend av konstnärsdrivna gallerier, projektplatser, konstnärskollektiv, självständiga kuratorer och tidskrifter.

Mer om konstnärerna

DANUTA KUCIAK (F 1963)

Har sedan 2003 arbetat med fotografier där hon själv uppträder som modell. I varje projekt iscensätter hon sig själv enligt ett nytt koncept. Med hjälp av teatersmink, kläder och skådespeleri skapar Danuta Kuciak rollfigurer med varierande individuell och social identitet. Fotografierna uppträder i serier med titlar som: Kod, Masker, Clown, Marionetter, Endast Polen, Poplife.

MARIUSZ TARKAWIAN (F 1983)

En viktig del av hans skapande är tecknade krönikor över konstgalleriets vardag. Mariusz Tarkawian registrerar vad som händer i sitt skissblock, återger skickligt stämningar och atmosfärer och närmar sig händelsernas och verklighetens själva essens. Skissen, som av många konstnärer ses som en inledning, en förberedelse för det ”riktiga” verket, uppnår hos Tarkawian full autonomi och blir ett konstverk i egen rätt. Konstnären genomför också projekt direkt på galleriets väggar. Då är inspirationskällan i stället läroböcker i konsthistoria. Genom sitt selektiva seende skapar han ett nutida ”Symposium om konstens och civilisationens historia”.

JAN GRYKA (F 1959)

Råmaterialet för Jan Grykas konst är mjöl som formas till deg. Hans verk understryker konsthändelsens processuella, tillfälliga karaktär. Jan Gryka har skapat en privat, ständigt växande konstnärlig mytologi med allt fler vittnen och deltagare. Alla kan bli ägare till en liten ”degpartikel” med alla dess kodade betydelser och alla kan bli delägare i den mytologiska rymd som Gryka ställer till förfogande.

ANNA NAWROT (F 1960)

På senare år har Anna Nawrot skapat konst av slipsar. Första gången gjorde hon ovanligt vackra klänningar av slipsar och klädde kvinnliga skyltdockor i dem. Så småningom växte konceptet i storlek, slipsarna fick skapa regelbundna mönster som täckte väggar och senare även hela rum. Hennes objekt och rum blir till symboliska skildringar av relationen mellan kvinnligt och manligt med en betydelse som når längre än genusdiskursen. Dessutom breddar konstnären uttrycket i sina visuellt mycket tilltalande verk och understryker hela tiden faktum att råmaterialet kommer från hennes bekanta i second hand-branschen.

Biala Supermarket 2011

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *