Program

Too much Too much - utställning av Konsthögskolans designfakultet i Warszawa på Greenhouse 2015

3-7 februari 2015
Greenhouse
Stockholm Design Week Stockholm Furniture & Light Fair
Älvsjömässan
monter: VH04:10

Öppettider
Tisdag-fredag 09.00-18.00
Lördag 10.00-17.00
Lördagen den 7 februari är mässan öppen för allmänheten.

Biljetter och priser


Tingens totala dominans i vår omgivning gör att vi äger dem snarare än använder dem. När vi väljer produkter leds vi ofta inte av verkliga behov utan av triviala faktorer som stil eller trender. Utställningen, som arrangeras av culture.pl och Polska institutet, försöker ha en kritisk blick på mångfalden av ting i vår omgivning belysning, möbler, klädesplagg, saker som vi behöver i vardagslivet och som är utsatta för ett ständigt förändringstryck.

Det stora arbete som krävs för att formge, producera och distribuera produkterna föder en reflektion: när en produkt väl är tillverkad borde den få en särskild roll i vårt liv, den borde vara slitstark och stämma med principen om hållbar utveckling. Samtidigt måste den som studerar design ständigt återvända till ämnen som formgivarna kämpat med i decennier - ständigt nya sittmöbler, bord, fordon, lampor och kläder skapas. Varje gång ställs frågorna: Hurdan blir den nya formen? Och för vem? Resultatet blir föremål av olika material skapas inom lärosätets väggar, producerade med olika teknologier, i olika stilar. Men de unga formgivarna ställer allt oftare den viktigaste frågan: Varför ska en ny produkt uppstå? Det kan vara på grund av en lust att pröva en ny teknologi eller ett nytt sätt att använda den, andra gånger kommer inspirationen från vidare sammanhang, t ex från samhällsförändringar. Nya årgångar studenter skapar ständigt nya lösningar och skolan blir ett övningsfält för nya formgivargenerationers experiment med fantasi och sensibilitet. Ibland blir det en intressant övningsuppgift, andra gånger uppstår en utmärkt idé som har chans att utvecklas till en värdefull produkt (eller tjänst).

På utställningen presenteras tre serier om vardera tre föremål - en lampa, en möbel och ett klädesplagg - som är formgivna av studenter vid Konsthögskolans designfakultet i Warszawa. Varje serie representerar ett eget formspråk och bildar en enhetlig komposition som anknyter till varsitt grundtema, nämligen enkelhet, kaos respektive elasticitet.

Utställningen är inte bara en samling föremål, den inbjuder också till diskussion och är öppen för olika tolkningar. De utvalda projekten kan ses som vittnesbörd om de unga formgivarnas talang men kan också läsas som bevis på en mogen reflektion över de utmaningar som nutida design står inför. Vi har för många saker. (We have too much stuff.) Låt oss då se till att det vi använder är verkligt bra.
Magda Kochanowska

Arrangörer
Culture.pl

Polska institutet i S
tockholm

Konsthögskolans designfakultet i Warszawa

Designfakulteten vid Konsthögskolan i Warszawa har en av Polens viktigaste designutbildningar specialiserad på industridesign, visuell kommunikation och modedesign. Studierna är brett upplagda och tar bland annat upp konst och design i avancerade samtida och framtida teknologier.

Mycket fokus läggs på designmetodologi och medvetenhet om designens olika kontexter, däribland frågor om kultur och samhälle, miljö, produktens livscykel, produktutveckling och en humanistisk attityd till utformningen av livsmiljön. Undervisningsformerna växlar mellan föreläsningar, övningar, seminarier och handledning. Lärarna är praktiskt arbetande formgivare, vilket ger studenterna direktkontakt med yrkeslivets realiteter. Viktiga är också kortkurserna som ges i samarbete med externa samarbetspartner som företag och universitet.

Studenterna lär sig visualiseringstekniker, båda analoga och digitala, går en intensivkurs i teknologi och design och får lektioner i måleri, teckning och skulptur. Att studera även rent konstnärliga ämnen är ganska unikt även internationellt. Att utforska gränsen mellan konst och design uppmuntrar formgivarna att experimentera. Minst lika viktigt är att öva hantering av designprocesser, interaktiv design, designkritik och designteori.

Skolans studenter får också en allmän orientering i konsthistoria, antika och moderna filosofiska idéer, estetik och medieteori. Föreläsningar och seminarier i ämnen som nutida samhällsteori, kulturantropologi, film och nutida konstkritik ger studenterna en möjlighet att delta i kulturdebatten på jämställd fot med andra kreativa yrken.

Designfakulteten vid konsthögskolan i Warszawa rankades som nummer 13 i Red Dot Design Ranking 2013 av universitet i Amerika och Europa.

***

TOO MUCH
TOO MUCH

Formgivare
Jan Lutyk
Jakub Marzoch
Karolina Mikołajczyk
Kamila Niedzwiedzka
Delfina Petkow
Anna Pogudz
Katarzyna SkórzyÅ„ska
Monika Smaga
Krzysztof Smaga
Nikodem Szpunar

Curator
Magda Kochanowska

Samarbete gällande koncept och genomförande: Janusz Noniewicz/ Modeavdelningen

Utställningsdesign: Robert Pludra, Maciej StefaÅ„ski
Grafisk form: Kaja Kusztra
Foto: Jan Lutyk & authors
Översättning till engelska: Jakub Zgierski
Översättning till svenska: Tomas Håkanson
Curatorsassistent: Julia Owczarczak

Ladda ner utställningens broschyr

Produktion
Iga Chmielecka
Katarzyna Urbańska

Samarbetspartners
Konsthögskolan i Warszawa
Salon Akademii”, konsthögskolans galleri

Greenhouse

I Greenhouse kan nya talanger visa sina prototyper och träffa producenter i möbel- och belysningsbranschen. För att få ställa ut får de sökande inte vara fast knutna till någon producent och produkterna bör inte heller ha visats tidigare. Fria formgivare och designskolor från hela världen bjuds in att söka och en jury gör sedan det slutgiltiga urvalet. I år deltar 33 formgivare och 30 designskolor från 13 länder, däribland Joanna PiaÅ›cik och Konsthöhskolan i Warszawas Designfakultet. Förra året ställde Kosmos Project sin kollektion "Collective Unconscious" ut på Greenhouse. Läs mer om Joannas uställning Reflex

Foto: Katarzyna Urbańska

« Tillbaka
      
Website Security Test