Program

Utställningen Through a glass, lightly

Utställningstid: 11 februari - 2 maj 2015
Konstnärer: Céline Condorelli, Johanna Gustafsson Fürst, Carl Palm.
Curator: Dorota Michalska
Tensta konsthall, Stockholm

Invigningen kl.16.30 Tensta Centrum

Projektet är en del av kursen CuratorLab 2014/2015 på Konstfack under ledning av Maria Lind och Joanna Warsza.

Through a Glass, Lightly
är ett konstprojekt inspirerat av den österrikiske arkitekten Frederick Kiesler som på 1920-talet designade skyltfönster i New York. Tanken är att utforma tre skyltfönster i lokala butiker i Tensta centrum, en viktig plats för stadsdelens sociala liv.

Tre konstnärer har inbjudits att samarbeta och försöka skapa ett utrymme för dialog mellan Kieslers verk, Tenstas sociala liv och butiksägarnas behov. Céline Condorelli, Johanna Gustafsson Fürst och Carl Palm försöker hitta en balans mellan köpcentrets rent kommersiella krav och dess potential som utställningsyta. Tensta centrum är en intressant plats för sådana interventioner eftersom det är en populär mötesplats för människor som i vardagslag inte är intresserade av nutidskonst.

De tre skyltfönsterprojekten har uppstått under konsultation med de lokala butiksägarna så att de ska passa in i stadsdelen och bli accepterade av butiksägarna och invånarna.

Projektet ingår i en större helhet dvs. programmet Frederick Kiesler: Visioner i arbete
Onsdag 11.2 Programmet är en del av utställningen Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Under vårvintern 2015 visar Tensta konsthall, i samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien, den första utställningen i Sverige med Frederick Kieslers genuint transdisciplinära arbeten. Frederick Kiesler (1890–1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och – inte minst – banbrytande utställningsdesigner. Som en del av utställningen har sex studentgrupper involverats i Kieslers arbete under en längre period. Studenter från bl a CuratorLab på Konstfack är inbjudna för att tänka och arbeta kring Frederick Kieslers visioner.

13:30 Studentpresentation: Lunchsamtal med konstnären Céline Condorelli och Kim McAleese, student på CuratorLab
15:00 Introduktion till utställningen Frederick Kiesler: Visioner i arbete av Céline Condorelli
16:30–18:00 Studentpresentation: Öppning Through a Glass, Lightly i Tensta Centrum med Johanna Gustafsson Fürst och Carl Palm, curerat av Dorota Michalska, student på CuratorLab
19:00 Mitt-i-mellan: I det curatoriska rummet, konstvetaren Dieter Bogner. Som en del av seminarieserien Vad gör en utställning?

Studentpresentation: Lunchsamtal om vänskap med konstnären Céline Condorelli
Modereras av Kim McAleese, CuratorLab
Dorota Michalska är curator och konstkritiker. 2013-2015 arbetar hon på Museet för modern konst (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) i Warszawa. Tidigare har hon arbetat för Centrum för nutidskonst och Italienska kulturinstitutet i Warszawa. Hon studerar nu vid CuratorLab på Konstfack. Hon skriver bl a för tidskrifterna Dialog, Obieg och Szum.

Projektet är ett samarbete mellan Tensta konsthall, Konstfack och Polska institutet i Stockholm.
Design: studio NOVIKI

Read a raport from Tensta konstall written by our intern Olivia Berkowicz


Dorota Michalska

Arrangörerna:

Design:

 

 

 

« Tillbaka
      
Website Security Test