Program


Galeria Silverado från PoznaÅ„ på Supermarket Independent Art Fair 2015

16 - 19 april 2015
Galeria Silverado
Modern Art Desserts
Supermarket Independent Art Fair 2015
Svarta Huset, T-bana Telefonplan
Stockholm

Silverado är ett konstnärsdrivet projekt från PoznaÅ„ i Polen som syftar till att kritiskt analysera den etablerade konstvärlden och ge förslag på alternativ, både vad gäller hur konst presenteras och hur man arbetar med konst på institutioner och gallerier.

Silverados experimentella verksamhet har alltid satt processen i centrum, inte det färdiga resultatet, och arbetet sker antingen inom Silveradokollektivet eller i samarbete med inbjudna konstnärer eller folk som inte kommer från konstområdet.

Inom ramen för årets upplaga av Supermarket Independent Art Fair 2015 har Silverado tagit fram ett utställningsprojekt specifikt för mässan. Montern kommer att utgöras av en elegant konditoridisk där kakor och desserter ställs fram kring publikationen Modern Art Desserts. I publikationen kommer det att finnas instruktioner kring hur man bäst presenterar kända modernistiska konstverk i form av konditorivaror och desserter. Bakom disken kommer det att finnas tre personer vars uppgift är att både representera Silverado och arbeta som personal. Montern kommer att vara öppen under hela mässan. Silverados uppdrag är inte helt fastställt än, men man kommer att ordna aktiviteter som på ett kreativt sätt engagerar andra deltagare.Hela projektet är tänkt att formulera ett antal centrala frågeställningar som belyser vanliga föreställningar kring det begärliga i konsten och de sätt konst presenteras och distribueras på, i synnerhet på mässor, både kommersiella och icke-kommersiella.

Läs mer om Silverado
Silverado på Facebook
Evenemanget på Facebook

Silverados medverkan i Supermarket Art Fair 2015 sker i samarbete med Polska institutet och med stöd av PoznaÅ„ universitet UAM, culture.pl och Stiftelsen Fundacja uap och vojvodskapet Wielkopolska.

Läs mer om Supermarket in English
Info for visitors

     

« Tillbaka
      
Website Security Test