Program

Artur Å»mijewskis filmer inom Liaison festival på Kulturhuset Stadsteatern

The Singing Lesson 2
Artur Zmijewski
11 och 12 april 2015
kl.19.00
Klarabiografen
Stockholm
Biljetter

Artur Å»mijewskis film kommer att visas inom den nya interdisciplinära festivalen Liaison två gånger. Liaison är ett möte mellan dans, musik, film och annan scenkonst. Fyra helkvällar som länkar olika konstnärliga röster, som refererar till varandra genom överlappande frågeställningar, fokus och idévärldar.

Mellan 9-12 april intar Liaison Kulturhuset Stadsteatern. Liaison, som på franska betyder ”starkt band och anknytning”, lyfter fram konstnärliga verk som förskjuter tidsperspektiv. Verk som genom sin varaktighet skapar ceremonier där mantra – i både kropp och röst – utgör själva byggstenarna i deras uttryck.

The Singing Lesson 2 är en konstfilm som visar en grupp döva ungdomar som tar sig an utmaningen att sjunga klassisk musik. Filmen gestaltar deras försök att ge sig hän något de inte behärskar enligt traditionella tekniker och fram träder verkets kärna: rösten. Med rytm, styrka och andra musikaliska beståndsdelar intakta, transformeras här rösten till något otyglat och obehindrat då sångarna inte kan höra det de själva sjunge. I detta verk blir musiken av Bach till en synkroniserad kakafoni, ett polyfoniskt uttryck som påvisar kapaciteten till kommunikation trots olikheter i tonalitet och begriplighet.

The Singing Lesson 2, 2003 | Tack till Galerie Peter Kilchmann, Zurich | Filmen visas med stöd av Polska institutet i Stockholm

Artur Å»mijewskis Artur Å»mijewski (f. 26 maj 1966 i Warszawa) är multimediakonstnär, redaktör för tidskriften Krytyka Polityczna (Politisk Kritik) och en av de främsta företrädarna för konstriktningen ”kritisk konst” som tog form i Polen under 1990-talet. Han strävar ständigt efter att vidga gränserna för det som kallas konst och iscensätter bland annat sociala experiment där han bjuder in människor – ofta marginaliserade och utsatta – med olika nationella, religiösa och ideologiska tillhörigheter för att de ska finna gemensamma uttryck. Experimenten är ofta inspirerade av historiska förlagor. Å»mijewskis gör även filmupptagningar och dessa har visats i Sverige i samarbete med Polska institutet i Stockholm, bland annat på Bonniers konsthall. Idag bor och arbetar Å»mijewski i Warszawa och representeras av Galleri Foksal och Galerie Peter Kilchmann.

Å»mijewskis filmer har redan tidigare visats i Sverige i samarbete med Polska institutet i Stockholm, bland annat på Bonniers konsthall.

Läs mer: Liaison

www.kulturhusetstadsteatern.se/Dans/Evenemang/2015/Liaison

www.culture.pl/en/culture/artykuly/os_zmijewski_artur 

Foto: Ivo Hofste

« Tillbaka
      
Website Security Test