JOSEPH CONRADS ÅR 2017
Joseph Conrad (1857-1924) föddes som Józef Teodor Konrad Korzeniewski i staden Berdyczów - tidigare polsk, vid den tiden rysk, idag ukrainsk under namnet Berdytjiv. Han tillhörde en polsk adelsfamilj som hade förlorat sina jordegendomar som straff för sitt deltagande i novemberupproret mot Ryssland 1830. Fadern var författare, översättare och polsk självständighetsaktivist, vilket ledde till att han sattes i fängelse när sonen var helt liten och därefter skickades med hustru och barn till norra Ryssland i exil. Efter några år tilläts dock familjen återvända från exilen.

Båda föräldrarna dog under författarens barndom. Vid elva års ålder blev han föräldralös och togs om hand av sin morbror. Han var en orolig själ som inte trivdes i skolan, dock lärde han sig flytande franska och läste mycket samtida polsk och utländsk litteratur. Vid sjutton års ålder skickades den unge Konrad Korzeniewski till Frankrike för att arbeta inom handelsflottan. Hans ryska medborgarskap blev dock ett hinder i karriären, varför han fyra år senare flyttade till Storbritannien vars handelsflotta hade ständigt behov av manskap. Där kunde han arbeta sig upp från vanlig sjöman till styrman och småningom kapten. Under sina sjöresor lärde han känna Sydamerika och den sydostasiatiska övärlden och tjänstgjorde även ett par år i Kongo – platser som skulle få stor betydelse i hans författarskap.

1894 lämnade Korzeniewski sjömanslivet, delvis av hälsoskäl, delvis för att han ville satsa på sitt författarskap. Hans första roman, Almayers dårskap, utkom 1895 när författaren var 38 år gammal. Redan här använde han sig av författarnamnet Joseph Conrad. Litteraturforskarna har undrat varför han valde att skriva på engelska, med tanke på att han talade både polska och franska flytande medan hans engelska uttal var ganska bristfälligt. Själv har han gett olika förklaringar, bl a att engelskan är mer öppen och tillåtande för nyskapelser än den exakta franskan. Hur som helst räknas Joseph Conrad som en av det engelska språkets stora stilister, även om en del polsk-franska inflytanden syns i hans språkbruk. De flesta av hans romaner och noveller utspelas på fartyg och i främmande länder under en tid när den europeiska kolonialismen stod på sin höjdpunkt. De exotiska miljöerna ger möjlighet till spännande äventyrsskildringar, och dessutom låg det förstås nära till hands att utnyttja sina egna tidigare erfarenheter i författarskapet. De spännande historierna är dock bara en bakgrund till djupgående studier i människors etiska och existentiella dilemman.

Conrad gifte sig 1896 och fick två söner. Under resten av sitt liv bodde han med sin familj i hyrda bostäder, oftast på olika platser på den engelska landsbygden. 1914 tillbringade han några månader i Polen och lärde bl a känna flera av den tidens kända polska författare. När Polen 1918 återvann sin självständighet blev Conrad mycket entusiastisk och verkade bl a för internationellt stöd till Polen i dess krig mot Sovjetunionen ett par år senare.

Under sin 30 år långa författarkarriär gav Joseph Conrad ut 14 romaner och 8 novellsamlingar. Han anses som en tidig modernist även om spår av 1800-talets romantik och realism syns i hans verk. Handlingen bygger ofta på hans egna upplevelser under sjömanstiden, många människor och fartyg som han träffade på uppträder t o m under autentiska namn. Han lånade också motiv, personer och delar av handlingen från många andra författare men omstöpte allting i sin egen högst personliga stil. Conrads huvudpersoner kommer från flera olika europeiska länder och många av dem är ett slags antihjältar som går tragiska öden till mötes.

Exempel på Conrads intriger och motivkrets kan vara två av hans mest kända romaner, Lord Jim och Mörkrets hjärta. Lord Jim är i grunden en roman om heder. Huvudpersonen är en sjöofficer som  tillsammans med hela besättningen överger ett fartyg i sjönöd och lämnar passagerarna åt sitt öde. För att undkomma skammen över detta svek flyttar han från plats till plats i den ostindiska övärlden och utnämns så småningom till handelsrepresentant i en malajisk by på en liten ö. Han utvecklar goda relationer med lokalbefolkningen, gifter sig och tycks kunna se fram mot ett lyckligt liv. När en grupp europeiska pirater attackerar ön ska Lord Jim organisera försvaret, men p g a ett allvarligt misstag från hans sida misslyckas det och flera människor dödas. Denna gång uppfyller Lord Jim hederns krav: han erkänner sin skuld och dödas av den lokale hövdingen.

Mörkrets hjärta handlar om en expedition upp längs Kongofloden för att hämta hem Kurtz, handelsagent i en avlägsen by. Det visar sig att Kurtz, som från början var en humanistisk person, nu har blivit en grym härskare i sin egen lilla ministat. Kurtz är svårt sjuk och dör under hemresan. Mörkrets hjärta ses som en klassiker i den engelskspråkiga världen och studeras ofta i detalj i litteraturundervisningen. Den skildrar den europeiska kolonialismens brutalitet men har också kritiserats för rasistiska skildringar av afrikaner. Mörkrets hjärta ligger till grund för Francis Ford Coppolas filmklassiker Apocalypse Now från 1979; hos Coppola är dock handlingen flyttad till Vietnamkriget.

Joseph Conrad är ständigt aktuell, även i Sverige! Flera av hans böcker har kommit i nyutgåvor på svenska under senare år, vissa i nyöversättning. Här är en lista över böcker utgivna under 2000-talet:

Mörkrets hjärta (Heart of Darkness), övers. Margaretha Odelberg, senaste utgåva 2017.
(Även i övers. av Einar Heckscher, 2006)
Konfidentiellt: några hågkomster (A Personal Record: Some Reminiscenses), övers. Gunnar Barklund. Senaste utgåva 2016
Anarkisten (The Secret Agent), även utgiven under titeln Provokatören. Övers. Roland Adlerberth. Senaste utgåva 2015
Nostromo, övers. Sten Söderberg, reviderad av Henrik Petersen. Senaste utgåva 2011
Piraten (The Rover), även utgiven under titeln Fribytaren, övers. Carl Erik Tovås. Senaste utgåva 2009
I egen sak (innehåller novellerna Havets spegel och Konfidentiellt). Övers. Gunnar Barklund, bearbetnng av Tryggve Emond. Senaste utgåva 2003

Äldre utgåvor av Joseph Conrads verk:

Två essäer om Titanic
Almayers dårskap (Almayer's Folly)
En fredlös på öarna (An Outcast of the Islands)
Negern på Narcissus (The Nigger of the Narcissus)
Fredlösa historier (Tales of Unrest)
Lord Jim
Amy Foster
Tyfon (Typhoon)
Den yttersta gränsen (The End of the Tether)
Äventyret (Romance)
Havets spegel (The Mirror of the Sea)
Skugglinjen (The Shadow Line)
Hyttkamraten: en episod från kusten
Med andra ögon (Under Western Eyes)
Stormen: en historia från sjön
I fjärran farvatten (Twixt Land & Sea)
Ett tärningskast [även utgiven under titeln Tur] (Chance)
Seger: en berättelse från öarna (Victory)
Guldpilen (The Arrow of Gold)
Karain och andra berättelser (fyra noveller)

Sammanlagt har ett drygt tjugotal filmer baserade på Joseph Conrads verk gjorts i flera olika länder. Apocalypse Now är kanske den mest kända, andra exempel är Andrzej Wajdas Smuga cienia/The Shadow Line och Peter Fudakowskis The Secret Sharer. Det har även gjorts TV-serier och teaterföreställningar. En opera baserad på Mörkrets hjärta hade premiär 2011 och har framförts i både Storbritannien och USA..


Logo: Lesicki och Napiórkowski


« Tillbaka
      
Website Security Test