9-18 juli 2010 arrangerade Warszawa EuroPride, som den första öst- och centraleuropeiska staden i EuroPrides historia. På tisdagen 22 juni uppmärksammade Polska institutet i Stockholm detta med ett helkvällsprogram på Högkvarteret, Stockholms populära queerställe. Det blev samtal, uppträdanden, film, videokonst och musik.

Under kvällen fick vi möta polska kulturprofiler och HBT-aktivister

(Paweł Leszkowicz, konstvetare, kritiker och författare, curator för utställningen Ars Homo Erotica på Nationalmuseet i Warszawa, Wojciech Szot, hbt-aktivist, förläggare och en av författarna till boken QueerWarsaw och Mike Urbaniak, curator, journalist, en av författarna till boken ”Gejdar”, aktivist och PR- och programansvarig på Delikatesy TR i Warszawa) i samtal med Linda Elstad från RFSL.

Efter samtalet kan publiken ställa frågor till gästerna, titta på foto- och filmvisningar, delta i det interaktiva performanceverket FOTOAUTOMATEN av r a k e t a (ett nätverk som driver interdisciplinära samarbetsprojekt inom konst, design, arkitektur och digitala media) samt lyssna till FREDDIEMERCURYKÖREN som åker till Warszawa för att uppträda under EuroPride.

Polska institutet i samarbete med Högkvarteret, RFSL, Freddiemercurykören och r a k e t a.

Euro Pride Warszawa 2010

Polen har tusen år av rik historia bakom sig och en grundmurad position i den europeiska kulturen. Kulturliv och samhällsdebatt påverkas av landets läge på gränsen mellan öst och väst. Polen är också en del av den europeiska traditionen av kamp för mänskliga rättigheter. Här föddes Solidaritet, inte bara en fackförening som deltog i störtandet av kommunismen, utan också en folkrörelse vars idéer fortfarande är aktuella nu på 2000-talet. Kampen för mänskliga rättigheter i dagens Polen handlar till stor del om kamp mot förbud mot prideparader och för HBT-personers rättigheter.

Den första HBT-manifestationen ägde rum på Alla hjärtans dag 1993 när ett drygt tiotal personer demonstrerade utanför slottet i Warszawa för rätten till kärlek. Åtta år senare, 1maj 2001, gick 300 personer längs Warszawas gator i den första verkliga prideparaden. Under följande år ökade antalet deltagare till först omkring 1000, sedan 2000 och 3000. År 2005 förbjöd Warszawas borgmästare paraden. Som svar gick 5000 personer ut på gatorna den 11 juni 2005 i en glad men illegal parad.

Organisatörerna klagade hos Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och krävde att Polen skulle respektera mötesfriheten och grundläggande mänskliga rättigheter. Den 3 maj 2007 fastställde domstolen att Warszawas borgmästare Lech Kaczyński, som då hade blivit Polens president, hade brutit mot hela tre artiklar i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Från och med denna tid är alltså paraderna legala och har blivit viktiga evenemang för den polska HBT-rörelsen. Under den årliga HBT-festivalen i Warszawa, Dni Równości (Jämlikhetsdagarna) hålls många evenemang, däribland en filmfestival, vetenskapliga konferenser, konserter, utställningar och politiska och kommersiella forum.

EuroPride påggick 10-18 juli 2010 i Warszawa. Festivalhögkvarteret PrideHouse kom att vara inrymt i Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat (Kulturcentret Du sköna nya värld) som drivs av en vänsterrörelse samlad kring kvartalstidskriften Krytyka Polityczna. Under veckan ordnades debatter (bl a om HBT-personers rättigheter, om transsexualitet och icke-heteronormativitet), föreläsningar (om homosexualitetens historia i Polen), olika kurser (t ex säker sex och enkla polska fraser för utlänningar) och filmvisningar. Allt organiseras av HBTQ-organisationer tillsammans med andra icke-statliga organisationer och politiska organisationer. En regnbågsfärgad blodbuss ska stå framför festivalhögkvarteret för att främja blodgivande och bryta stereotypa uppfattningar om homosexuella. Höjdpunkten blev lördagens Europrideparad.

Europride blev en milstolpe i kampen för HBT-personers rättigheter i Polen. I anknytning till festivalen ordnas många kulturevenemang.

Ars Homo Erotica

På Nationalmuseet i Warszawa ordnas utställningen Ars Homo Erotica som helt ägnas åt homoerotiska motiv i konsten.

Ars Homo Erotica är både nutida och historisk, erotisk och politisk. Titeln syftar på homoerotisk konst som tar upp begär och kärlek till människor av samma kön. Ars Homo Erotica utgår från historien och kulturtraditionen men anknyter till den aktuella diskussionen om minoriteters rättigheter. Utställningen, som består av verk ur Nationalmuseets egna samlingar och av särskilt inbjudna nutida konstnärer, presenterar ett tvärsnitt genom konsthistorien, från antiken till nutiden, från den homoerotiska fantasins utgångspunkt.

Utställningen är indelad i temasektioner där historiska verk ställs i samband med nutida. Sektionen ”Kampens tid” handlar om konstens relation till sexualpolitik och mänskliga rättigheter. ”Homoerotisk klassicism” är ett galleri av klassiska och klassicistiska manliga nakenstudier och porträtt. Sektionen ”Manliga nakenstudier” innehåller verk från 1800-talets akademiska studier och realistiska måleri fram till nutidens gaykonst. ”Manliga par” och ”Ganymedes” visar på de manliga parens romantiska och erotiska ikonografi, ”Den helige Sebastian” är en sektion som tar upp kristendomens största homoerotiska ikon i olika uppenbarelser, från renässansmåleriet till videokonsten. ”Lesbiskt imaginarium” är en samling bilder av alternativ kvinnlighet ur olika skeden av konsthistorien. ”Transgender” visar konst från den mytiska androgynin fram till nutida maskerader och politiskt ifrågasättande av könet. I ”Arkiv” visas polska affischer som gör reklam för berömda verk av framstående homosexuella regissörer, dramatiker och konstnärer.

Utställningen, skapad av museichefen Piotr Piotrowski och kuratorn Paweł Leszkowicz, är unik både med tanke på ämnet och dess speciella roll. I Öst- och Centraleuropa, däribland Polen, pågår idag avgörande förändringar i samhälle och värderingar. Fram till 1989 var det som idag kallas HBT-frågor förvisat till samhällets marginaler. Efter tjugo år av demokratiska förändringar börjar nu bortträngda samhällsfrågor att få tillträde till mainstreamkulturen.

– Jag anser att de sexuella minoriteternas problem är ett de viktigaste samhällsproblemen i vårt land, säger Piotr Piotrowski i en intervju i tidskriften Krytyka Polityczna. Som museum vill vi delta i diskussionen och berika den med en konstnärlig dimension av problematiken, både historisk och nutida. Jag är övertygad om att detta land, denna institution och denna stad efter utställningen Ars Homo Erotica kommer att vara en annan stad, en annan institution och ett annat land, säger Piotr Piotrowski i intervjun.

QUEER WARSAW OCH GAY ART IN POLAND

I juni utkom också två viktiga böcker om queerkonst och queerkultur i Polen. Den första handlar om landets huvudstad, den andra tar upp den polska konsten som helhet.

Queer Warsaw är en engelskspråkig version av en kulturhistorisk guide till Polens huvudstad. Warsawas regnbågshistoria, som hittills har förbigåtts med tystnad, blir här äntligen beskriven och dokumenterad. Viktiga punkter på stadens karta, platser för möten, manifestationer, demonstrationer, men också platser där queerkulturen blommar, där HBT-organisationer verkar, där debatter, politik, offentlighet och privatliv försiggår. En homovandring genom Warszawa, en stad med arkitektoniskt kaos och tusentals reklamtavlor, är samtidigt berättelsen om Polens HBT-rörelse.

I guideboken visar vi fram Warszawa ur gayperspektiv, både det gamla och det nutida. Vi berättar om Warszawas bögar och lesbiska. Vi visar att Warszawa också är öppet för nyanlända. Det finns ett kapitel om nöjesliv och olika klubbar och ett kapitel med praktiska tips, till exempel hur man tar sig fram i staden, förklarar Wojciech Szot, en av bokens författare.

Det finns ingen ”verklighet” utan oss, tillägger alla Queer Warsaws författare.

Art Pride. Gay Art from Poland är en trespråkig konstbok som presenterar polsk gaykonst från 1970-talet till 2010. I boken finns mer än 150 illustrationer och den tar upp 40 olika konstnärer. Helheten summeras i en utförlig kommentar av Pawel Leszkowicz. Allt detta gör boken till en banbrytande händelse.

Paweł Leszkowicz, kritiker, essäist och föreläsare om nutidskonst, kurator för utställningen Ars Homo Erotica, gav 2005 tillsammans med Tomek Kitliński ut boken Miłość i Demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce. (Kärlek och demokrati. Tankar om den homosexuella frågan i Polen).

I polskt sammanahng, där homofobin ofta är en del av den officiella politiken och samhället har en heteronormativ karaktär ,har gaykulturen just en sådan omvälvande aspekt. Därför måste man skriva om gaykonstens estetik och politik i Polen, säger Paweł Leszkowicz.

Euro Pride Warszawa 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *