Program

Rummets pedagogik: Oskar Hansen och den Öppna Formen

11-23 augusti 2015
Index - the Swedish Contemporary Art Foundation
Kungsbro strand 19, Stockholm

Den 11e augusti lanserar Index ett sex månaders projekt ägnat åt den Öppna Formen, en pedagogik skapad av den visionäre polske arkitekten, konstnären och urbane teoretikern Oskar Hansen (1922-2005). Oskar Hansens konstundervisning präglades av idéer hämtade frånarkitektur och begrepp så som process, interaktion, en granskning av förutbestämda hierarkier mellan konstnär och publik samt frigörandet av den individuella subjektiviteten. Hans idéer har blivit viktiga referenspunkter för många bildkonstnärer som sett sina arbeten som former av sociala experiment.

Teorin om den öppna formen, formulerad 1959 vid XI. CIAM kongressen i Otterlo, bildade en stark konceptuell bas för alla områden av Hansens arbeten. En tidigare assistent till Pierre Jeanneret, en student av Fernard Léger och en aktiv medlem i Team 10, kallade Hansen för att öppna upp arkitekturen för dess användare och förvandla den till en sorts "perceptiv bakgrund" som synliggör händelser ur det dagliga livet. Baserad på deltagande, främjade teorin om den Öppna Formen förståelsen av arkitektur som ett verktyg som ges till användarna och lätt kan anpassas till deras föränderliga behov.

Projektet på Index fokuserar på den Öppna Formen, den pedagogik, och de modeller och verktyg som utvecklades av Hansen på Konstakademien i Warszawa mellan åren 1953 och 1983. Projektet undersöker relevansen för begreppen och modellerna för en samtida praktik, framför allt i relation till konst- och arkitekturutbildningar. I en sex månader lång process, kommer arbeten och projekt av Hansen och hans tidigare studenter ställas ut, testas, diskuteras och utvecklas till samtida tillämpningar.

Med utgångspunkt i originalmaterial av arkitekten och hans medarbetare, däribland några av hans didaktiska apparater som använts för att lära ut grundläggande regler för komposition och för att genomföra övningar i perception– samt filmdokumentation av "open-air övningar" som producerats på 1970-talet, kommer studentgrupper från Kungliga Konsthögskolan / KKH (MA konst och arkitektur, professor Peter Lang) och Konstfack (Organizing Discourse, universitetslektor Magnus Erisson och CuratorLab, lektor Anna Tomaszewska) under hösten att undersöka dagens och framtida modeller av den Öppna Formens pedagogik.

Hansens verktyg samt studentens påföljande arbete kommer att prövas, integreras och dokumenteras inom ramen för Index pedagogiska program för barn och ungdomar. Projektet kommer att utmynna i ett internationellt möte i november 2015 där experter, konstpraktiserande och studenter kommer att diskutera Hansens tillvägagångssätt och presentera resultat från workshops. Ett internationellt seminarium om konstnärlig och arkitektonisk utbildning planeras avslutningsvis mellan den 26-28 november 2015.

Sociala medier:
@PLinstStockholm @indexstockholm #oskarhansen #pedagogiesofspace
Evenemanget på fb

Info om utställningen på Index hemsida
Moderna museet i Warszawa – filmarkiv

Projektet är curerat tillsammans med Aleksandra KÄ™dziorek.

Med stöd från Polska institutet i Stockholm inom ramen för Polens ordförandeskap i Östersjörådet, Adam Mickiewicz-institutet och Moderna Museet i Warszawa.

Om Index
Index är baserat i centrala Stockholm och erbjuder ett ambitiöst program med utställningar, evenemang och pedagogiska aktiviteter för ett brett spektrum av målgrupper. Programmet omfattar nya konstnärer med specifikt nyproducerade verk, såväl som presentationer av konstnärer från tidigare generationer som visas i ett nytt perspektiv. Större projekt åtföljs av ett omfattande publikt program, ofta i samarbete med andra organisationer i Stockholm och utomlands, med föredrag och filmvisningar, musik, dans och poesiuppläsningar. Index firar 40-årsjubileum 2015 och är idag en av de viktigaste och äldsta scenerna för samtidskonst i Skandinavien.

Bildtext: Oskar Hansen på AICA kongressen i Wroclaw, 1975. Foto: S. Stepniewski, courtesy Igor Hansen


« Tillbaka
      
Website Security Test