Program

Konferensen COP24 i Katowice är avslutad


15 december var sista dagen för COP 24 (Conference of the Parties) för undertecknarna av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCC). Konferensen avslutades med att Katowices klimatpaket antogs.

Denna regelbok för implementeringen av Parisavtalet är ett dokument på 133 sidor som inför enhetliga principer, gällande för alla länder, för hur Parisavtalet ska implementeras och klimatförändringarna motverkas, samtidigt som hänsyn tas till olika länders utvecklingsnivå och speciella förutsättningar. Under konferensen kunde man genomföra samtliga planerade högnivåevenemang – Talanoadialogen, ministerdialogen om klimatfinansiering och dialogen om åtgärder före 2020 liksom en serie evenemang tillhörande den globala agendan för klimatåtgärder.

En viktig händelse under COP24 var toppmötet 3 december 2018, där delegationer från hela världen deltog och, på förslag från Polens president, diskuterade solidarisk klimatomställning.

Det enda område där det inte blev betydelsefulla framsteg är det kapitel som behandlar marknadsmekanismer (art 6 i Parisöverenskommelsen). Arbetet med detta kommer att fortsätta på nästa års COP25 i Chile.

Ett varaktigt avtryck av de polska initiativen under Katowicekonferensen är de dokument som antogs: Deklarationen om solidarisk omställning, deklarationen ”Skogar för klimatet” och partnerskapet för utveckling av elfordon (Driving Change Together Partnership).

Polska utrikesministeriets pressavdelning

« Tillbaka
      
Website Security Test