Program

European values Reloaded! 2020

20 januari 2020 kl 18.00
Italienska Kulturinstitutet
Gärdesgatan 14, Stockholm

Den turnerande utställningen "Europa –Humanisternas arv" invigs den 20 januari på Italienska kulturinstitutet i Stockholm. I samband med öppningen riktas blicken på den europeiska humanismen, med två kortfilmer samt ett föredrag av latinisten Elena Dahlberg.

Europa – Humanisternas arv är del av projektet Reloaded! European Values som lanserades tillsammans med EUNIC-Stockholm (European Union National Institutes for Culture) och EU-kommissionen i Sverige. Utställningen belyser humanismens europeiska arv och presenterar humanistiska tänkare, författare, konstnärer och vetenskapsmän från 20 europeiska länder. Dessa män och kvinnor har med sina idéer bidragit till utvecklingen av en europeisk värdegemenskap.

Evenemanget är ett Eunic projekt och arrangeras av Italienska Kulturinstitutet i Stockholm, Goethe-Institut Schweden och Polska Institutet i Stockholm.


PROGRAM:


18.00 - Maria Sica, Italienska Kulturinstitutets Direktör, hälsar välkommen och presenterar en kort introduktion till "Europe – Heritage of Humanists"

18.15 - "Humanitas då och nu: renässansideal och dagens fria människa" (Språk: engelska), presentation av Elena Dahlberg, latinist och forskare vid Uppsala Universitet som kommer att tala om humanismen som begrepp och dess betydelse och förnimmelse genom tiderna.

18.45 - Kortfilmer om Europa: Vi visar två kortfilmer som på olika sätt drar paralleller mellan förankrade värderingar inom humanismen och Europas samtid. Vilken betydelse har det humanistiska arvet beträffande kapitalismen, terrorskräck och flyktingkrisen?

"Voyage au bout d’une identité" (2015) av Filip Markiewicz (35 min)
Språk: franska med engelsk text
Synopsis: Filmtiteln likaväl som filmen är mångtydig och regissören Filip Markiewicz erbjuder olika infallsvinklar. Traderade europeiska mytologier, migrationen i Europa under de senaste årtionden samt en ironisk blick på regissörens hemland Luxemburg och dess image som skatteparadis.

"Liquid Traces - The Left-to-Die Boat Case" (2014) av Charles Heller and Lorenzo Pezzani (17 min)
Språk: engelsk text
Synopsis: I samband med den s.k. Left-to-die Boat case tvingades 72 passagerare på en flyktingbåt driva runt i NATO’s sjöövervakningsområde i två veckor, endast 9 människor överlevde. Filmen rekonstruerar dessa händelser ur ett forensiskt forskningsperspektiv och bevisar att havet inte slukar några spår utan blir ett vittne när det gäller humanismen.


OBS! Boka din närvaro genom att skicka ett mejl till: iicstockholm@gmail.com.

Läs mer här.

« Tillbaka
      
Website Security Test