Program

Konferensen Tvåspråkighet - nyckeln till framgång. Polska lärarnas förening i Sverige 10 år. 

12-13 maj 2017 
Stockholms universitet, Södra huset, hörsal D9 (plan 3) 

Fri entré! 
ANMÄLAN: osa@polskainstiutet.se 

Språkkunskaper blir allt viktigare i världen samtidigt som språk ofta ses som en onödig belastning, en icke-handfast kunskap. I takt med globaliseringen och folkvandringarna ökar behoven av interkulturell kommunikation och kunskaper i fler moderna språk utom engelska, och antalet flerspråkiga familjer ökar. Samtidigt minskar antalet språk i världen och att föra vidare sitt modersmål ifrågasätts eller ses inte som värdefullt. I Sverige talas det omkring 150 – 200 språk. Vi vill uppmärksamma flerspråkigheten och belysa den.

Konferensen äger rum den 12-13 maj 2017 på Stockholms universitet och består av två konferensdagar. Den första är på polska (förmiddag) och svenska (eftermiddag) och den andra endast på polska. 

Arrangörer: Polska institutet Stockholm, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Polska lärarnas förening i Sverige  

Fb-evenemang   

Konferensprogram

12 maj 2017, fredag

Förmiddag, 9.00-12.00 (
på polska  ðŸ‡µðŸ‡±)
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 

9.00-9.30 Kaffe 

9.30 Välkomsthälsning 

9.30-10.00 Stöd till polacker som återvänder till hemlandet med exempel från projektet "(Z) Powrotem w Polsce
språk: 🇵🇱, föreläsare: Aleksandra MoÅ›cicka, Katarzyna Tu 

10.00-10.30 Internationella biblioteket som informationskälla och stöd för arbetet med flerspråkighet.
språk: 🇵🇱, föreläsare: Katarzyna Kasprzyk (Internationella biblioteket

10.30-11.00 Rast

11.00-11.30 Tvåspråkighet inom konceptet hållbar utveckling.
språk: 🇵🇱, föreläsare: fil dr Maria MaÅ‚asiÅ„ska-Miedzianogóra 

11.30-12.00 Fördelar med tvåspråkighet enligt psykologisk forskning.
språk: 🇵🇱, föreläsare: Kinga BiaÅ‚ek 
 

Eftermiddag, 13.00-18.00 (på svenska ðŸ‡¸ðŸ‡ª)
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 

13.00-13.30 Polska språket som talas i Sverige – är det fortfarande polska?
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: prof. Ewa Teodorowicz-Hellman

13.30-14.00 Jan Åšniadecki - tankar om språkets standardisering.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: prof. Maria Zadencka

14.00-14.30 Translanguaging som didaktiskt verktyg?
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: fil dr Dorota LubiÅ„ska

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Matematik och språk.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: Hania Uscka-Wehlou

15.30-16-00 Aktuell information från Skolverket.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: Madeleine Medoc, undervisningsråd och Svetislav Biocanin, undervisningsråd

16.00-16.30 Kaffe

16.30-17.00 Flerspråkighet som resurs och nyckel till framgång: om identitet, integration och kvalité i den svenska skolan från en praktiker.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª, föreläsare: KaÅ›ka Krosny

17.00-17.30 Polska lärarnas förening i Sverige 10 år.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª

17.30-18.00 Sammanfattning och avslutande diskussion.
språk: ðŸ‡¸ðŸ‡ª 🇵🇱

13 maj 2017, lördag 

Förmiddag, 9.00-12.00 (
på polska  ðŸ‡µðŸ‡±)
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 

9.00-9.30 Kaffe

9.30-10.00 Tvåspråkiga barns problem på olika stadier i språkutvecklingen.
språk: 🇵🇱, föreläsare: Barbara Teodorczuk

10.00-11.00 Erfarenhetsutbyte. Presentationer av pedagogiska idéer och metoder.
språk: 🇵🇱

11.00-11.30 Sammanfattning och avslutning. Utvärdering. 

11.30-12.00 Årsmöte - Polska lärarnas förening - OBS! Endast för medlemmar i Polska lärarnas förening.  

Konferensprogram i pdf (på svenska) 
Konferensprogram i pdf (på polska)

Affischdesign: Michalina Palacz

« Tillbaka
      
Website Security Test