EVENTS

Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen.

27 oktober 2018–17 mars 2019
Göteborgs konstmuseum, Etagerna
Göteborg

Vernissage lördag 27 oktober kl. 13-17, invigning kl. 14

Symbolistiska landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska iscen-sättningar berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. I höst visar Göteborgs konstmuseum – för första gången i Sverige – en utställning med flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900.

Młoda Polska (Det unga Polen) är namnet på den konstnärliga strömning som markerar den polska modernismens födelse. I den svenska konsten har riktningen sin närmaste motsvarighet i 1880-talets opponenter men Młoda Polska hade sina särskilda historiska förutsättningar. I symbolistiska uttryck gestaltades frihetslängtan och nationell identitet mot bakgrund av att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som en nation först 1918.

KINOTEKA STOCKHOLM 2018

24-28 oktober 2018
Zita Folkets Bio
Birger Jarlsgatan 37, Stockholm


Välkommen till nionde upplagan av polska filmfestivalen KINOTEKA STOCKHOLM som arrangeras av Polska institutet i Stockholm. Varje år presenterar vi några av de bästa aktuella polska filmerna tillsammans med internationellt erkända polska filmklassiker.

Under årets festival vill vi uppmärksamma hundraårsminnet av Polens återupprättade självständighet, ett ögonblick i historien som gav det polska folket chansen att bygga upp en gemensam bättre framtid. Denna nya chans hade krävt ett pris i form av uppror och uppoffringar, den hade växt fram ur drömmar och längtan, var full av förhoppningar och ideal, entusiasm och fruktan, den innebar möjlig framgång och risk för nederlag, men framför allt gav den ett hopp om FRIHET.

      
Website Security Test