Program

Agata Oleksiaks projekt Run away from me now på Avesta Art 2018

19 maj – 16 september 2018
Verket
Kanalvägen 1, Avesta


Konstnären Agata Oleksiak från Polen går under namnet Olek och har gjort sig känd för att klä bland annat byggnader, tåg och statyer i virkat garn. Efter de föregående årens installation och offentliga virkningsprojekt kommer nu nästa steg. Agata Oleksiak har under det gångna året samlat in filmmaterial där hon intervjuar Sarah och Lama, två personer som flytt krigets Syrien och som hon lärt känna genom projekten i Avesta, där de varit delaktiga. Betraktaren får via filmsekvenserna i Run away from me now ta del av personligt upplevda berättelser från dessa två kvinnor. De närgångna filmerna och deras privata berättelser får oss att se individen, personen och ger oss ett verkligt, kännande subjekt i det annars flyktiga och kollektiva begreppet flykting.

I årets upplaga av utställningen Avesta Art berörs och gestaltas begreppen Illusion/Allusion och dess mångbottnade innebörder via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frågor om varande, varseblivning, föreställningar samt vårt sätt att blicka på och konstruera världen appliceras på exempelvis maktordning, vetenskap, historia, myt och verklighet. Begreppen lyfts fram, granskas och varvas med ifrågasättandet av vad som är verkligt och vad som är skenbart.

Titeln Illusion/Allusion är även en ordlek där orden begreppsmässigt kompletterar varandra. I utställningen medverkar tretton konstnärer. Flertalet är svenska, andra har ursprung i Italien, Japan, Finland och Polen.

 

Se filmen från ett uppträdande under årets vernissage - Run Away From Me Now. Filmen producerades av Agata Oleksiak och Karolina Pająk.

 

Läs mer om Oleks tidigare projekt i Avesta
Mer om Agata Oleksiak

Oleks medverkan stöds av Polska institutet Stockholm.

Foton: Karolina Pająk

« Tillbaka
      
Website Security Test