Program

Tioårsdagen av Smolenskkatastrofen

10 april 2010 startade ett flygplan av märket Tu-154M från Warszawa på väg till Smolensk med Polens president Lech Kaczyński och hans maka Maria Kaczyńska ombord. Denna dag skulle en statlig delegation delta i en ceremoni på Polska krigskyrkogården i Katyn till 70-årsminnet av Katynmassakern. Ombord på planet fanns 96 personer, däribland representanter för den högsta statsmakten, representanter för ideella organisationer och kyrkor, höga officerare och flygpersonal. Alla omkom i en katastrof som inträffade vid landningen på en flygplats utanför Smolensk.

Den delegation som 10 april 2010 var på väg till ceremonin i Katyn representerade Polens ledande skikt av olika politiska, sociala och religiösa schatteringar. Bland dem fanns vice talmännen i sejmen och senaten, en grupp parlamentsledamöter, cheferna för alla den polska krigsmaktens vapenslag, biskopar och präster, företrädare för ministerier, krigsveteranorganisationer, andra ideella organisationer, samt medföljande personer. Ombord fanns också Polens siste exilpresident Ryszard Kaczorowski, en länk mellan Polen av idag och mellankrigstidens traditioner och politiska elit.

Personerna ombord på flygplanet var på väg till en högtidlighet i Katyń där de skulle frambära sin hyllning till offren för de massavrättningar som genomfördes 1940 i Katynskogen, Mednoje, Charkiv, Bykivnja och Kurapaty av säkerhetstjänsten NKVD på order av den högsta sovjetiska statsledningen. I Katynmassakern mördades polska krigsfångar: officerare, vetenskapsmän, präster från olika kyrkor, statstjänstemän och poliser, fria yrkesutövare och företagare – de samhällsbärande skikten i dåtidens Polen.

Katynmassakern och tragedin i Smolensk är två händelser som symboliserar tragiska delar av den polska historien.

Katastrofen med flygplanet Tu-154M fick till följd av president Lech Kaczyński inte kunde hålla sitt tal till 70-årsminnet av Katynmassakern.

”Låt oss se till att Katynsåret äntligen kan botas och läkas”, skrev presidenten bland annat i talet.

Det budskap som inte kunde framföras 10 april 2010 ljuder lika starkt idag, tio år senare.

Dessa händelser skakade miljoner polacker liksom den internationella opinionen. Passagerarna från den flygningen ska alltid finnas kvar i våra minnen.

Polska utrikesministeriets pressavdelning

« Tillbaka
      
Website Security Test