Program

Högre seminarium i polska: Leonard Neuger. Om mina översättningar av svensk poesi: vad som saknas?

16 oktober 2018 kl. 16:00 – 18:00
Stockholms universitet, Frescati E413
Stockholm


Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet i samarbete med Polska institutet inbjuder till seminariet med Leonard Neuger.

Professor em. Leonard Neuger är författare till en lång rad textstudier och texttolkningar som inspirerar litteraturvetare, publicister, teaterregissörer och översättare. Han har skrivit om äldre och moderna författarna med empati och med distans till de etablerade tolkningarna av deras verk och
de epoker de verkade i.

Översättning har ständigt åtföljt hans forskning. Han har följt Tomas Tranströmers författarskap sedan 1989, översatt Harry Martinson, Rita Tornborg, Magnus Florin, Katarina Frostenson och Marcia Sá Cavalcante Schuback. Tema för seminariet är översättning av poesi från tre epoker: Bellmans, Stagnelius och Tranströmer.


Fler föreläsningar och högre seminarier i polska:


Ti 23/10 kl. 16:00–18:00
Lokal: Frescati E439 (K-rummet)
Högre seminarium i polska
KONVERSATORIUM: I kölvatten av mars 1968: tidskriften Aneks och dess krets
Professor Maria Zadencka (SU), NN

To 8/11 kl. 12:00–14:00
Lokal: Frescati F420
Allmän föreläsning
Professor Maria Zadencka (SU)
”Läsa snabbt, läsa långsamt” – om närläsning av litterär text

Ti 20/11 kl. 16:00–18:00
Lokal: Frescati E439 (K-rummet)
Högre seminarium i polska
FM Joanna Zatorska-Rosén (SU) presenterar ett avhandlingsavsnitt.
Avhandlingen undersöker en privat boksamling (Wituski-boksamlingen) från Polonicasamlingen på Skoklosters slott.

Ti 4/12 kl. 16:00–18:00

Lokal: Frescati E439 (K-rummet) Högre seminarium i polska
FD Renata Ingbrant (SU)
Diskussion kring en artikel ”Polish Women Soldiers: The Legacy of the Insurgent, Anna Henryka Pustowójtówna (1838–1881)”

Ti 11/12 kl. 16:00–18:00
Lokal: Frescati E439 (K-rummet)  
Högre seminarium i polska
FM Lisa Mendoza-Åsberg (SU) presenterar ett avhandlingsavsnitt.
Avhandlingens ämne är introduktion och återgivning av representerat tal i svensk och polsk skönlitteratur, med tonvikt på översättningar mellan de båda språken.


Kontakt: slavinst@slav.su.se Tel.: 08-16 33 32

« Tillbaka
      
Website Security Test