Program

Anders armé - Hoppets väg. Utställning på Polska institutet i Stockholm

25 januari – 20 februari 2019
Polska institutet
Mosebacke torg 4, Stockholm

Välkommen till vernissage fredagen den 25 januari kl 17.00–20.00.

Utställningen kan ses från 28 januari till 20 mars 2019, måndag - fredag, kl 11.00-16.00.

Fri entré!

Anders armé är det vanliga namnet på Polens armé i öster 1941-42, efter dess befälhavare general Władysław Anders. Armén började formas i Sovjetunionen i augusti 1941 men evakuerades i mars 1942 genom Iran till Palestina. Där placerades den under brittiskt kommando och tillhandahöll huvuddelen av enheterna och trupperna i II polska armékåren i Italien.

Utställningen handlar om hur general Władysław Anders polska armé uppstod. Den börjar med att berätta om de polacker som hamnade under sovjetisk ockupation efter Molotov-Ribbentrop-pakten och det tyska och sovjetiska angreppet mot Polen 1939. Tack vare Anders armé kunde många civila, däribland tusentals barn, påbörja ett nytt liv i den fria världen. Och soldaterna kunde slåss för ett fritt Polen.

14 augusti 1941 slöts Sikorski-Majskij-avtalet mellan den polska exilregeringen och Sovjetunionen. Enligt avtalet skulle en polsk armé bildas på sovjetiskt territorium som del av det suveräna Polens krigsmakt. Dödligheten hos de polacker som släpptes från sovjetiska tvångsarbetsläger och fångläger var dock stor och det tycktes först omöjligt att skapa en fullvärdig armé av dem. Armén skulle endast bestå av marktrupper och inte flyttas till fronten förrän den nått full militär styrka.

Polens premiärminister och överbefälhavare general Władysław Sikorski utsåg general Władysław Anders, som hade hållits fången i Moskva i 22 månader, till befälhavare för den nya Polska armén. Efter många år i fångenskap kunde dessa hemlösa soldater åter känna sig som fria människor. Återigen tog de på sig uniformen och fick vapen i handen. Än en gång kunde de återvända till en värld med hopp om en bättre morgondag. Trots att det fortfarande var krig kunde de som tog sig fram till Anders armé känna sig som om ödet hade gett dem en chans att få leva igen.

General Władysław Anders sade i ett radiotal från Moskva till alla polacker:
”Den hand som sträcktes fram mot oss grep vi med fullständig uppriktighet och tro. Vi polacker … har en ovärderlig dygd: vi kan inte svika ... En lång och tung väg mot Polen ligger framför oss … Vi måste se framåt mot det som måste komma, mot ett fritt, rättvist och demokratiskt Polen. Jag är djupt övertygad om att i denna svåra stund förenas vi av detta enda heliga mål.”

Med denna tro kunde general Anders snart samla 120 000 polacker i sin polska armé i Sovjetunionen. Tyvärr kunde inte alla polacker ta sig fram till arméns högkvarter, och de som ändå lyckades tvingades ta en mycket lång omväg hemåt, via Centralasien, Iran, Irak, Palestina, Egypten och Italien. På 1334 dagar vandrar Anders armé över 1200 mil på ”Hoppets väg” mot hemlandet. Från Buzuluk i Ryssland ändra fram till Brennerpasset i Tyrolen. Till den dåvarande polska gränsen var det 50 mil. Det skulle ta ytterligare nästan ett halvsekel att tillryggalägga denna sista sträcka.

”Vi vet att stora uppoffringar väntar oss”, sade general Władysław Anders till polackerna, ”att vägen till Polen blir blodig och tung, att vi kanske inte alla kommer fram dit. Men vi ska komma dit!”

Vill du veta mer så kom och se utställningen ”Anders armé: Hoppets väg” på Polska institutet!

 

« Tillbaka
      
Website Security Test