Program

25 maj 2018 — 70-årsminnet av ryttmästare Witold Pileckis död

För sjuttio år sedan mördades Witold Pilecki i fängelset på Rakowieckagatan i Warszawa. Han var polsk officer, aktiv i motståndsrörelsen mot den tyska ockupationen, den ende frivillige fången i det nazityska koncentrationslägret Auschwitz och författare till den s k Pileckirapporten.

Witold Pilecki verkade i den underjordiska Hemarmén under den tyska ockupationen och deltog i Warszawaupproret 1944. Efter kriget fortsatte han kampa för Polens frihet. 1947 blev han arresterad och torterad av de sovjetiska myndigheterna, och dömdes och avrättades 1948. När Polen återvunnit sin självständighet rehabiliterades han genom en dom i Högsta domstolen 1990, befordrades postumt till överste och tilldelades Vita örnens orden. Den brittiske historikern Michael Foot räknar Pilecki som en av de sex modigaste människorna i andra världskrigets motståndsrörelser.

Witold Pilecki presenterade sin idé att ta sig in i det nazityska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau för ledningen för den polska underjordiska staten. Pileckis uppgift var att samla information om vad som hände i lägret och sprida den till omvärlden. Dessutom organiserade han i lägret det s k Väpnade organisationers förbund med uppgift att förbereda ett uppror som skulle befria lägret. Efter flykten från Auschwitz skrev han rapporter som dokumenterade de nazistiska förbrytelser han själv blev vittne till. Rapporterna överlämnades till de allierade västmakterna och är tillsammans med den polske kuriren Jan Karskis rapporter de första källorna till information om Förintelsen.

”Vad har mänskligheten att säga idag, den mänsklighet som påstår sig ha gjort kulturella framsteg och vill sätta 1900-talet mycket högre än tidigare århundraden. Kan vi 1900-talsmänniskor alls se forna tiders människor i ögonen och — hur löjeväckande! — bevisa att vi står högre, när våra tiders beväpnade horder inte förintar fientliga arméer utan hela nationer, försvarslösa folk, med användning av teknikens nyaste landvinningar?” Så skrev ryttmästare Pilecki i en rapport från 1945 där han beskrev sin vistelse i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Polens överrabbin Michael Schudrich har sagt om Witold Pileckis hjältemod: ”Det är ett exempel på osannolik godhet i en tid av osannolik ondska. Det finns fler och fler bevis för hur polacker hjälpte judar under Förintelsen och fick plikta med sitt eget liv. På alla platser där det idag sker onda ting gäller det att följa exemplet från sådana människor som Pilecki.


Polska utrikesministeriets pressavdelning

 

Läs mer om Witold Pilecki.

 

 

« Tillbaka
      
Website Security Test